Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název RP městské památkové zóny
Typ dokumentu Územní plán
Obec Rychnov nad Kněžnou
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov n. Kn.
Datum vydání OOP 2. 2. 2004
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=14410
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Kadlec Karel
Území
Rychnov nad Kněžnou (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
110555_1 zrušeno zcela 15. 5. 2008 vyhl. 2/2005 zastupitelstvo jí vydalo opravy zřejmých nesprávností závazné části RP zneplatněno usnesením zastupitelstva: 15.5.2008 -

Seznam dokumentací vztažených k obci Rychnov nad Kněžnou

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Rychnov nad Kněžnou ÚPO Rychnov nad Kněžnou 2. 11. 1998 ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 1 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 11. 3. 2002 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 2 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 18. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 3 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 3. 3. 2008 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 4 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 22. 9. 2008 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 5 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 22. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 6 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 22. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 7 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 22. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 8 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 20. 4. 2010 ano ano ano ano ano ano
Rychnov nad Kněžnou změna č. 9 ÚPO Rychnov nad Kněžnou 14. 6. 2010 ano ano ano ano ano ano
Návrh
V evidenci od 2004
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radka Veselá
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska 24415/RR/2003/Bř
Referent Radka Veselá
Datum stanoviska 2. 2. 2004
Datum veřejného projednávání
Poznámka