Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Rokytnice v Orlických horách
Typ dokumentu Územní plán
Obec Rokytnice v Orlických horách
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 8. 6. 1993
Účinnost OOP 24. 6. 1993
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=38511086
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Rokytnice v Orlických horách
Poznámka
Architekti
Králík Emil
Území
Rokytnice v Orlických horách (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Rokytnice v Orlických horách

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Rokytnice v Orlických horách ÚPSÚ Rokytnice v Orlických horách 8. 6. 1993 ne ano ano ano ano ano
Rokytnice v Orlických horách změna č. 1 ÚPSÚ Rokytnice v Orlických horách 11. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Rokytnice v Orlických horách ÚP Rokytnice v Orlických horách 13. 6. 2014 ano ano ano ano ano ano
Rokytnice v Orlických horách změna č. 1 ÚP Rokytnice v orlických horách ne ne ne ne ano
Rokytnice v Orlických horách ÚS Rokytnice v Orlických horách, lokalita Z2 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Rokytnice v Orlických horách Úrbanistická studie Rokytnice v Orlických horách 3. 9. 2008 ne ne ne ne ano
1
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka