Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Vamberk a Lupenice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lupenice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 6. 11. 1992
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=08909
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Lupenice
Poznámka ukončena platnost 25.6.2002
Architekti
Králík Emil
Území
Lupenice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lupenice

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: ?
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska 6. 11. 1992
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka