Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Čermná n. Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Čermná nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 19. 8. 1994
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=01978
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚPO Čermná n.O.
Poznámka ukončena platnost 16.12.2005
Architekti
Vepřek Karel
Území
Čermná nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Čermná nad Orlicí

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka