Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Borohrádek
Typ dokumentu Územní plán
Obec Borohrádek
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 12. 10. 1995
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=00761
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Borohrádek
Poznámka ukončena platnost 16.2.2006
Architekti
Území
Borohrádek (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Borohrádek

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska 12. 10. 1995
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka