Dokumentace | Archiv - ÚPO Bolehošť (15. 3. 2001) - nahrazeno dokumentací ÚP Bolehošť

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Obecně závazná vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Bolehošť