Dokumentace | Archiv - ÚPO Bačetín (29. 4. 2002) - nahrazeno dokumentací ÚP Bačetín

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačetín