Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Vrchlabí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vrchlabí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 18. 11. 1992
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=18630
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Vrchlabí
Poznámka
Architekti
Hron Vladislav
Území
Vrchlabí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vrchlabí

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka