Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPM Hostinné
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hostinné
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 22. 6. 2000
Účinnost OOP 22. 11. 2000
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=5239333
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Hostinné
Poznámka
Architekti
Samohrd Martin
Území
Hostinné (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
zrušeno zcela 1. 1. 2016 ukončení platnosti uplynutím doby stanovené v OZV o vydání ÚPO Hostinné (OZV: 2/2000) -

Seznam dokumentací vztažených k obci Hostinné

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 8. 2. 1993
Poznámka schválení pořízení: 8.10.1992
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 14. 3. 1998
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 15. 6. 2000
Datum veřejného projednávání
Poznámka