Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Smidary
Typ dokumentu Územní plán
Obec Smidary
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel okú HK
Datum vydání OOP 26. 10. 2000
Účinnost OOP 15. 11. 2000
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=98345074
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Vašata Zdeněk
Území
Smidary (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Smidary

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 19.12.1994
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 8. 9. 2000
Datum veřejného projednávání
Poznámka