Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Černilov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Černilov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ HK
Datum vydání OOP 27. 6. 1995
Účinnost OOP 13. 7. 1995
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98.asp?RC_UPD=33456675
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Vašata Zdeněk
Území
Černilov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Černilov

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 1. 12. 1983
Poznámka
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 9. 4. 1993
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 1. 6. 1995
Datum veřejného projednávání
Poznámka