Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Běleč n. Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ HK
Datum vydání OOP 12. 10. 2000
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=8277530
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Běleč nad Orlicí
Poznámka
Architekti
Gabriel Zdeněk
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 16 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1 15. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí Změna č. 1 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí ÚPSÚ Běleč n. Orlicí 12. 10. 2000 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí ÚS zuastavitelné plochy Z2a a Z10 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zastavitelné plochy Z1f a Z1g a Z9 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚP Běleč nad Orlicí 29. 12. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 8. 12. 1994
Poznámka
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 5. 11. 1998
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka