Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Železnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Železnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 1. 6. 1996
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=74841844
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Železnice
Poznámka
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Železnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Železnice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka