Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Mladějov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Mladějov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 1. 9. 1994
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=09689
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚPO Mladějov
Poznámka ukončena platnost 30.5.2006
Architekti
Novotný Karel
Území
Mladějov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Mladějov

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka