Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Libošovice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libošovice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 1. 2. 1994
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=35179956
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚPO Libošovice
Poznámka ukončena platnost 11.11.2004
Architekti
Novotný Karel
Území
Libošovice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libošovice

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: ?
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka