Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Libáň - Staré Hrady
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libáň
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 27. 4. 2000
Účinnost OOP 30. 5. 2000
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=20775762
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Kadlec Karel
Území
Libáň (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libáň

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 1. 2. 1997
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 1. 11. 1999
Datum veřejného projednávání
Poznámka