Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Kacákova Lhota
Typ dokumentu Územní plán
Obec Kacákova Lhota
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 1. 11. 1993
Účinnost OOP 30. 11. 1993
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL98.asp?RC_UPD=27172025
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena
Území
Kacákova Lhota (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Kacákova Lhota

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: ?
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka