Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Jinolice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Jinolice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 15. 5. 2000
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=54121615
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Jinolice
Poznámka
Architekti
Kadlec Karel
Území
Jinolice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Jinolice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 5. 2. 1999
Datum veřejného projednávání
Poznámka