Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobrá Voda u Hořic
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 2. 2. 1999
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=84620722
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Dobrá Voda u Hořic
Poznámka
Architekti
Koutová Alena
Území
Dobrá Voda u Hořic (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobrá Voda u Hořic

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobrá Voda u Hořic ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 2. 2. 1999 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 2 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 10. 11. 2010 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 9. 2013 ano ano ano ano ano   ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic 11. 10. 2013 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic - lokalita Z1/1 a Z38 21. 12. 2017 ano ne ne ne ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 10. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 15.7.1996
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 8. 9. 1998
Datum veřejného projednávání
Poznámka