Příjmení Jméno Titul
Raková Iveta Ing. arch.
Rozehnal Vladimír Ing. arch.
Rulík Karel Akad. arch.
Russe Tomáš Ing. arch.
Růžičková Vendulka Ing. arch.
Řeřucha Jiří Ing. arch.
Salaba Milan Ing. arch.
Samohrd Martin Ing.
Sekyrová Alexandra Ing. arch.
Schmied Karel Ing. arch.
Sixta Jaroslav Ing. arch.
Skalický Alexandr Ing. arch.
Sladký Petr Ing. arch.
Slavík Tomáš Ing. arch.
Smilnický Vladimír Ing. arch.
Sommer Libor Ing. arch.
Stašek Václav Ing. arch.
Stejskal Milan Ing. arch.
Storch Jan Ing. arch.
Svoboda Milan RNDr.