změna č. 1 ÚPSÚ Barotošovice v Orl. h. - Údaje o obci: v iLAs v databázi Krajského úřadu a v bezešvém výkresu
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2018)  Data mají informativní charakter