úvodní stránka úp  
Královéhradecký kraj - ÚP VÚC na území kraje  
Aplikace územní plán   Nápověda
Aplikace územní plán   Potřebné programy
Územní plán - textová část   Obsah
Územní plánování Královéhradeckého kraje   Úvod
Územní plánování na serverech ostatních krajů   Úvod
WebMap  Stručný návod
WebMap  Podrobný návod
WMS   služby poskytované pro územní plánování
ÚP VÚC -   úvodní informace
ZÚR -   úvodní informace
ÚP (obcí) -   úvodní informace - pasport
ÚP (obcí) -   MINIS
ÚP (obcí) -   MINIS - ke stažení
ÚP (obcí) -   MINIS - ukázka
ÚP (obcí) -   MINIS - podmínky získání dotace
ÚAP -   úvodní informace
ÚAP -   ÚAP Kit - datový model, evidence poskytovatelů a událostí...
ÚAP -   interkativní prezentace RURÚ
ÚAP -   dokumenty ke stažení