WMS - služby dle standardu OGC poskytované Královéhradeckým krajem pro ÚP


Zásady územního rozvoje kraje
http://up.kr-kralovehradecky.cz/vuc/zur/isapi.dll?
 
ÚPD (obcí)
 
VÝKRESY ÚPD zveřejněné v aplikaci "Pasport ÚPD"
jsou dostupné formou WMS služby na adrese:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/wms
 
Bezešvý výkres ÚPD zveřejněných v aplikaci "Pasport ÚPD"
je dostupný formou WMS služby na adrese:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/bezesve_wms
 
VÝKRESY ÚPD zveřejněných v aplikaci "Pasport ÚPD" a zpracovaných dle MiNiS
jsou dostupné formou WMS služby na adrese:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/minis/minis?MU=WMS