MINIS - Minimální standard pro zpracování ÚP v GIS/CAD na území Královéhradeckého kraje

MINIS byl zpracován na objednávku Pardubického kraje již v roce 2005, aby se stal návodem pro standardní zpracování územního plánu obce na území Pardubického kraje. Hlavními cíli MINIS je:

- dát jednotnou formu ÚP zpracováváným na území kraje
- získat standardně zpracovaná data ÚP
- získat standardním způsobem zpracované výkresy ÚP


V roce 2007 byl MINIS přizpůsoben požadavkům NSZ. Vychází z "Modelového příkladu ÚP" zpracovaného Ing. arch. Vlastou Poláčkovou pro MMR a stal se prvním a dlouhou dobu jediným uceleným návodem pro zpracování ÚP v prostředí NSZ. Zároveň je podrobným návodem na zpracování ÚP prostředky GIS popř. CAD.

Od roku 2007 je MINIS doporučeným standardem pro zpracování ÚP na území kraje Královéhradeckého a vzápětí i kraje Středočeského. Ze strany krajských úřadů zmíněných krajů budou uvolňovány obcím dotační prostředky v případě, že se obec rozhodne vyžadovat na zpracovateli ÚP dodržování standardů definovaných "MINIS".

Standard MINIS je zdarma dostupný všem zpracovatelům ÚP na území Královéhradeckého kraje. V případě žádosti o dotaci na pořízení ÚP je podmínkou odevzdání návrhu, popř. čistopisu - definitivní, platná podoba ÚP - dle standardu MINIS.

 odkaz MINIS - dokumentace ke stažení

 odkaz MINIS - zpřístupnění standardně odevzdaných dat na webu kraje