Územní plány (obcí) na území Královéhradeckého kraje

V rámci úprav a rozšíření funkčnosti portálu došlo k jeho zásadní modernizaci a přechodu na nové technologie. to by uživatelům portálu mělo jednak přinášet více informací a současně zkrátit/zrychlit cestu k nim.

Co nabízí pasport nového?
- výstupy informací z evidence ve formě kartogramů více v sekci kartogramy
- bezešvé výkresy ÚP a jejich změn za celý kraj (pozor ne všechny výkresy,které jsou dostupné v jiných částech aplikace, bylo zatím možno zpracovat do podoby bezešvého výkresu, některé teprve připravujeme)
- lepší přehled o dostupnosti dokumentací v archivu Krajského úřadu a v prostředí mapové aplikace
- WMS jsou nově poskytovány dle standardu 1.3.0 alternativně 1.1.0

Krajský úřad Královéhradeckého kraje od roku 2004 zpřístupňuje na internetu hlavní výkresy ÚP obcí, případně ÚPN SÚ a dalších ÚPD, které jsou platnými dokumentacemi pro danou obec. Od roku 2006 se součástí portálu o ÚP stala aplikace pro evidenci územně plánovací činnosti v kraji. Ta je v pasivním modu dostupná uživatelům internetu, kterým zpřístupňuje informace o jednotlivých ÚPD, evidované pomocí této aplikace administrátory krajského úřadu.

Evidenční údaje o zpracování ÚPD i výkresy jsou uživatelům přístupné v rozhraní "Webové aplikace" řešené pomocí lehkého klientu realizovaného ve formě JAVA apletu, HTML a PHP.
Různe výstupy jsou dostupné formou WMS tj. Webových Mapových Služeb dle standardu OGC verze 1.3.0 a 1.1.0. Seznam adres těchto služeb odkaz Pasport ÚPD obcí